Ons aanbod

Individueel aanbod:

 

Groepsaanbod:


KOPP in het CGG

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Bij deze kinderen wordt vaak een beroep gedaan op vaardigheden waarvan zij nog onvold..

meer informatie


Sociale Vaardigheidstraining 1

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor die kinderen en jongeren bij wie het op verschillende levensdomeinen op sociaal vlak fout loopt. Ki..

meer informatie


Sociale Vaardigheidstraining 2

Samen met jongeren van jouw leeftijd staan we stil bij hoe je communiceert. Wat lukt en wat niet.  En vooral, hoe pak je het b..

meer informatie


Piekergroep

Piekeren doen we allemaal, het is een normaal menselijk gegeven dat we naast positieve ook negatieve gedachten hebben. Bij vermoeidheid, stresseren..

meer informatie


Rouwgroep voor nabestaanden

Nabestaanden na zelfdoding blijven achter met zeer verwarde gevoelens van woede, angst, verdriet, onzekerheid, schuld, schaamte, machteloosheid. De..

meer informatie


Groepspsychotherapie

De meeste spanningen doen we op in onze relaties met anderen.  In deze groep gaan we op zoek naar hoe dit gebeurt.   Vallen we regel..

meer informatie


Acceptance and Commitment Therapy

Heb je al een tijd last van angsten, depressieve gevoelens, woede, …? Mislukken jouw pogingen om van jouw negatieve gevoelens en gedachten af te ..

meer informatie


Ervaringsgerichte groep

Soms kan je niet altijd met woorden uitdrukken wat er gaande is of kan je het wel verwoorden maar blijft het daar bij …. Dan is de ervaringsgeric..

meer informatie