KOPP in het CGG

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Bij deze kinderen wordt vaak een beroep gedaan op vaardigheden waarvan zij nog onvoldoende de kans hebben gekregen om die aan te leren. Hierdoor loopt ongeveer 2/3 van deze kinderen het risico om tijdelijke of blijvende psychische problemen te ontwikkelen. Het opgroeien binnen deze moeilijke situatie heeft soms tot gevolg dat kinderen te veel de ouderrol op zich nemen, eigen gevoelens onderdrukken, zich geïsoleerd voelen, …. waardoor de gewone leeftijdsgebonden dingen onvoldoende worden opgenomen. Gezien het preventieve karakter van de groep richten wij ons tot alle KOPP-kinderen en KOPP- jongeren.

De belangrijkste doelstellingen van de groep  zijn het verhogen van de veerkracht van de kinderen en jongeren en het aanreiken van tools om met de ziekte van de ouder om te gaan. De veerkracht wordt verhoogd door het geven van uitleg rond de ziekte, het zoeken naar een vertrouwenspersoon en het stimuleren van het uitbouwen van een eigen netwerk.  De tools worden niet enkel door de begeleiders aangereikt maar komen ook voort uit het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.

Concreet:

Kortrijk: Er is een aanbod voor drie leeftijdsgroepen. De doelstellingen voor de drie groepen zijn gelijklopend maar de inhoud, methodieken en duur worden aangepast naargelang de leeftijd. De sessies gaan maandelijks door. Een eerste groep richt zich op kinderen van 9 tot 13 jaar. De volgende groep op jongeren van 13 tot 16 jaar. Ten slotte wordt er ook een groep ingericht voor jongvolwassenen (17 tot ongeveer 25 jaar).​

Roeselare: Er is een aanbod voor twee leeftijdsgroepen. De sessies vinden om de 2 weken plaats. Een eerste groep richt zich op kinderen van 9 tot 13 jaar. De volgende groep op jongeren van 13 tot 16 jaar.


Terug naar aanbod