Ervaringsgerichte groep

Soms kan je niet altijd met woorden uitdrukken wat er gaande is of kan je het wel verwoorden maar blijft het daar bij …. Dan is de ervaringsgerichte groep zeker iets voor jou!

Meerwaarde van het ervaringsgerichte!

De ervaringsgerichte oefeningen kunnen de volgende meerwaarde hebben:

  • Het ‘ervaringsgerichte’ kan een manier zijn om je verhaal te leren uiten.

  • Je kan inzicht krijgen in de eigen situatie en de eigen interacties.

  • Je kan oefenen met ongekende interactiemogelijkheden binnen een veilige experimenteerruimte.

  • Je kan oefenen voor toekomstige gebeurtenissen, wat de drempel kan verlagen om dit erna toe te passen in de werkelijkheid.

  • Je kan leren op een gezonde manier de emoties te uiten.

  • Bewust worden, uitbreiden van en experimenteren met de rollen die je opneemt in het dagdagelijkse leven.

De groep kan je zien als een veilige oefenruimte, waarbij je vanuit de interacties met andere groepsleden veel kan meenemen om het geleerde ook om te zetten in de dagdagelijkse realiteit. De groep kan je hierbij echt zien als een steun voor jouw verhaal.

Kortom: je  krijgt  door de ervaringsgerichte oefeningen de mogelijkheid te experimenteren met gevoelens en gedrag. Deze ervaringen gaan jou ondersteuning bieden om in het dagelijks leven veranderingen te brengen.

We helpen jou zoeken naar welke werkwijze het best past bij jou. Jouw tempo en grenzen worden hierin gerespecteerd!


Terug naar aanbod