Groepspsychotherapie

De meeste spanningen doen we op in onze relaties met anderen.  In deze groep gaan we op zoek naar hoe dit gebeurt.   Vallen we regelmatig terug in verkeerde gewoonten in onze relaties met anderen?  Raken we hierdoor te vaak en te langdurig gespannen?  Voelen we ons te kwaad? Te schuldig? Te onzeker? Houden we te veel rekening met  anderen of laten we net onszelf  te veel gelden ten koste van hen. Hoe kunnen we onze houding  begrijpen?

In de groep spreken we zowel over onze ervaringen uit het verleden als over huidige relaties, afhankelijk van wat men op een gegeven moment belangrijk vindt. In de groep kunnen we ook direct ondervinden hoe we ons voelen tegenover andere groepsleden

We zien dit spreken als een leerproces. Waar de meeste mensen in het begin van de groep moeite hebben om hun gevoelens te tonen, leert men stilaan vrijuit te spreken. Het voorbeeld van anderen en de solidariteit binnen de groep vormen hiertoe een belangrijke garantie.

Hierdoor voelt zich meer op zijn gemak met en tussen anderen. Men kan beter zichzelf zijn, zowel binnen als buiten de groep en beleeft meer plezier aan zijn relaties.


Terug naar aanbod