Piekergroep

Piekeren doen we allemaal, het is een normaal menselijk gegeven dat we naast positieve ook negatieve gedachten hebben. Bij vermoeidheid, stresserende gebeurtenissen, angstige of depressieve gevoelens gaan we vlugger piekeren. Tevens zijn sommige mensen wat betreft persoonlijkheid sneller geneigd om te piekeren dan anderen. Uit recente wetenschappelijke inzichten blijkt dat piekeren mensen kwetsbaarder maakt voor zowel psychische als lichamelijke klachten. Piekeren is dus eigen aan het menselijke brein. Echter, als het een tweede natuur wordt of het dagelijkse leven hindert, dan zoek je best professionele hulp om het piekeren te leren doorbreken. Dit kan door middel van deze groepstraining in het CGG Mandel en Leie te Kortrijk.

Mensen piekeren vaak over het verleden of de toekomst en vergeten de aandacht te richten op het hier en nu. We kunnen als mens niet verhinderen dat we piekeren en daarom is het opzet van de training niet per se het aantal negatieve gedachten verminderen of die te veranderen in positieve gedachten. Wel willen we mensen op een andere manier leren omgaan met piekeren door het geven van informatie, oefeningen in de sessie maar ook thuis en het aanleren van vaardigheden om het piekeren te doorbreken. Het doel van de training is vooral het anders leren omgaan met piekergedachten en zo gezondheidsklachten te helpen voorkomen of verbeteren.


Terug naar aanbod