Sociale Vaardigheidstraining 1

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor die kinderen en jongeren bij wie het op verschillende levensdomeinen op sociaal vlak fout loopt. Kinderen en jongeren waarbij de omgeving of het kind zelf merkt dat de contacten met leeftijdsgenoten niet of zeer moeilijk lukken. We denken hierbij specifiek aan twee groepen, die kinderen die in het contact zo reageren dat ze steeds in conflictsituaties terecht komen. Dit met leeftijdsgenoten en/of met volwassenen. Kinderen die hun gedrag moeizaam kunnen sturen. Dit kan te wijten zijn aan kind-eigen dingen. We denken hierbij aan kinderen met o.a. ADHD, ADD, ASS. Ook omgevingsfactoren kunnen de sociale ontwikkeling beïnvloeden. De andere doelgroep zijn die kinderen of jongeren die zich terugtrekken uit contacten en geen waardevolle sociale relaties kunnen opbouwen en daar ook geen oefenterreinen voor hebben. Kinderen met angststoornissen, sociale fobieën, enz… die niet of zeer beperkt tot interactie komen. Ze dreigen hierdoor in een isolement te komen en voelen zich heel eenzaam. Ze zijn zeer kwetsbaar omdat ze niet beschikken over de nodige weerbaarheid. Beide groepen moeten leren om op een gepaste manier voor zichzelf op te komen en in relatie te treden met anderen. In de groepstherapie kunnen zij ook leren van elkaar.


Terug naar aanbod