Sociale Vaardigheidstraining 2

Samen met jongeren van jouw leeftijd staan we stil bij hoe je communiceert. Wat lukt en wat niet.  En vooral, hoe pak je het best allemaal aan? In 10 sessies gaan we aan de slag met verschillende thema’s zoals  observeren en interpreteren, zelfbeeld, omgaan met kritiek … Uiteindelijk kom jij tot een compleet handboek “Ik In Interactie”. De groep bestaat uit minimum 8, maximum 10 jongeren uit het 4e, 5e en 6e (ev 7e) middelbaar. We komen samen op woensdag van 16u30 tot 18u30.


Terug naar aanbod