Kinderen / jongeren

In het centrum kunnen kinderen en jongeren terecht met psychische en/of psychiatrische problemen die een ernstige weerslag hebben op meerdere functioneringsgebieden.

Na het kennismakingsgesprek en het overleg op de teamvergadering wordt een voorstel tot behandeling geformuleerd. Het CGG biedt gespecialiseerde hulp en ondersteuning aan het kind of de jongere door middel van individuele speltherapie / gesprekstherapie of groepstherapie. In de behandeling worden de ouders zoveel als mogelijk en zoveel als nodig betrokken. Indien aangewezen wordt een ouder-begeleiding of gezinstherapie gestart.

Afhankelijk van de behandeldoelen en -afspraken wordt hierbij samengewerkt met andere diensten die hulpverlening bieden aan het kind en het gezin.

Om een doorverwijzing vlot te laten verlopen is een voorafgaandelijk (telefonisch) contact met de verwijzende dienst zeer waardevol.


Naar aanbod