Volwassenen

Reguliere werking

In het kennismakingsgesprek wordt samen met de cliënt (en evt. partner), het probleem verkend: het ontstaan en de evolutie van de problemen, de eerdere behandelingen en de verwachtingen worden nagevraagd.

Na de teambespreking wordt aan de cliënt een behandelingsvoorstel gedaan. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, echtpaar- of gezinsgesprekken of uit een ondersteunende begeleiding. Indien nodig wordt, met toestemming van de cliënt, overlegd met de verwijzer en andere betrokken hulpverleners

In de therapieën wordt gebruik gemaakt van de verschillende therapeutische denkkaders: het gedragstherapeutische, het systeemtheoretische, het psycho-analytische of het experientiële.

Partnerrelatieproblemen, financiële moeilijkheden, huisvestingsproblemen, e.d. die niet gekaderd kunnen worden in een ernstige psychische of psychiatrische problematiek, worden niet in het CGG behandeld, doch worden doorverwezen naar de eerstelijndiensten (CAW, OCMW, …).


Fronta
Forensisch team van CGG Mandel en Leie en CGG Largo

Voor wie?

Fronta verstrekt ambulante psychotherapie en behandeling aan volwassenen die omwille van strafbaar gedrag in aanmerking (dreigen te) komen met de rechtbank.  Meestal wordt een behandeling opgelegd door justitie, maar men kan ook op vrijwillige basis bij ons terecht.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Elke behandeling wordt afgesteld op de individuele situatie van de cliënt. We staan samen stil bij hoe het zover is kunnen komen dat er strafbare feiten gepleegd werden.  We gaan na wat er is fout gelopen, zoeken samen naar oplossingen en bespreken hoe het verder kan.

Is Fronta een justitiële dienst?

Neen, Fronta is een team binnen CGG Mandel en Leie.  We zijn onafhankelijk van justitie en al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.  Indien de behandeling is opgelegd door de rechtbank dienen wij wel op geregelde tijdstippen de justitie-assistent te informeren over je aanwezigheid op de afspraken en andere begeleidingsvoorwaarden.  In elk geval vinden we vertrouwelijkheid erg belangrijk en spreken we in het eerste gesprek duidelijk af welke informatie we doorgeven aan justitie.


Naar aanbod