Veelgestelde vragen


Wat is een CGG?

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg  Mandel en Leie is 5/5 dagen werkzaam, binnen en buiten de kantooruren en biedt je professionele hulp rond jouw problemen. De problemen die in ons centrum worden behandeld zijn van diverse aard, zoals  oa. depressie, angsten, mishandeling en misbruik, psychose, zwarte gedachten, ... Verschillende leeftijdsgroepen kunnen bij ons terecht. zo behandelen we de kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen ens senioren. De hulpverlening bestaat voornamelijk uit een reeks gesprekken met een therapeut die samen  met jou bepaalt wat je nodig hebt.. In alle Vlaamse provincies zijn er op verschillende plaatsen CGG’s.  Om te weten waar de CGG’s in West-Vlaanderen gevestigd zijn: klik hier.


Hoe weet ik of een CGG mij (of mijn partner, of mijn kind) gepaste hulp kan bieden?

Om te weten of wij de gepaste dienst zijn voor jou raadpleeg jouw huisarts of de hulpverleners die je nu omringen ( CAW, CLB, thuisdiensten, OCMW..). Die zullen samen met jou inschatten of een gespecialiseerde dienst nodig is. Je kan ook zelf contact met ons opnemen en advies inwinnen.


Wat als ik niet aanwezig kan zijn op mijn afspraak?

Om jou goed te kunnen helpen is het belangrijk om jou geregeld te ontmoeten. In jouw behandelplan zal duidelijk aangegeven worden hoe vaak je moet komen. Als je toch niet  op de afspraak kan zijn, verwittig zo snel mogelijk het centrum om een nieuwe afspraak te maken. Zo krijgt iemand anders de kans om langs te komen op dat moment en help je mee aan het voorkomen van lange wachtlijsten. Ook als je de behandeling wenst te stoppen, vragen we jou om dat kenbaar te maken.


Wat is een therapeut?

Een therapeut in een CGG is een psycholoog, een psychiater, een bachelor in de toegepaste psychologie, een maatschappelijk werker die na zijn/haar basisopleiding met succes een erkende psychotherapeutische scholing volgde. Al onze medewerkers hebben een voortgezette scholing gevolgd. 


Hoe lang duurt een behandeling of therapie?

Samen met jouw therapeut  maak je een persoonlijk behandelplan op aan de hand waarvan  zal worden bepaald of je een kort traject of een langer traject ( maximum 2 jaar) bij ons zal volgen. Aan de hand van het meten van het effect van de behandeling, kan dan in overleg met uw therapeut besloten worden om de behandeling  af te ronden. 


Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de hulp die ik krijg?


We vragen jou om dat eerst te bespreken met jouw therapeut. Indien je dit niet wenst, kan je dat met jouw huisarts bespreken.
De directie van ons centrum is tevens bereid om naar jouw klachten te luisteren en mee te helpen een oplossing te zoeken. Je kan de directie bereiken via: directeur@cggml.be of via telefoon 056230023.

Er bestaat ook een formele klachtenprocedure waarbij je contact kan opnemen met de ombudsman.
De ombudsman voor onze dienst is: de heer Yves Lagae. Hij is te bereiken op het nummer:

0476 942724
yves.lagae@ombudsfunctieggz.beWordt mijn omgeving betrokken?

In afspraak met jou kunnen belangrijke steunfiguren mee jouw therapie ondersteunen. Dit kan enkel met jouw toestemming en wordt meegenomen in je behandelplan.

Als je minderjarig bent, is de kans op succes het grootst wanneer jouw ouders of vertrouwenspersonen je in jouw therapie ondersteunen.


Kan ik me hulp in een CGG wel veroorloven? Ik kom nu al niet rond…


We werken met vaste tarieven van €4 en €11 per consultatie. Dit mag echter geen hinderpaal zijn om hulp te zoeken.  Alle informatie over onze tarieven vind je onder de rubriek “ tarieven”.


Moet ik eerst het volle honorarium betalen aan de geneesheer-psychiater in een CGG om nadien terug te krijgen van de mutualiteit?

Dat kan, maar de regeling ‘derde betaler’ is ook mogelijk: zo betaal je enkel het bedrag dat de mutualiteit niet terugbetaalt. Jouw  mutualiteit betaalt dan de rest aan het CGG.


Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Een klevertje van de mutualiteit en je identiteitskaart. En als je over financiële middelen beschikt, het bedrag voor de eerste sessie. Zie ‘tarieven’. Een afspraak neemt ongeveer één uur in beslag.


Waar vind ik uitgebreide informatie over de CGG?

Je vindt  algemene informatie op de website van het Vlaams Agentschap voor zorg en Gezondheid.


Bij wie kan ik terecht voor hulp rond zelfdoding?

Kamp je met zelfmoordgedachten? Aarzel niet erover te spreken met een familielid, een vriend(in) en zeker je huisarts. Er is veel hulp beschikbaar. Hier een overzicht.