Aanpassing instroomprocedure team volwassenen (18-60 jaar) Kortrijk (vanaf 10/9/18)

Wij werken bij voorkeur op aanmelding van een verwijzer. Om iemand aan te melden zal u, als verwijzer op vaste momenten kunnen inbellen. Klik door voor meer informatie.


We starten vanaf 10/9/18 in het volwassenenteam in Kortrijk (18-60 jaar) met een apart screeningsteam.

Door onze instroomprocedure aan te passen hopen we een antwoord te bieden op de lange tijd tussen aanmelding en screening en zo de kwaliteit van ons aanbod te verhogen. 

Wij werken bij voorkeur op aanmelding van een verwijzer.

Om iemand aan te melden zal u, als verwijzer op vaste momenten kunnen inbellen (056/230023).

Tijdens deze inbelmomenten zal een screeningsmedewerker beschikbaar zijn voor overleg. Zo kunnen we meteen aftoetsen of de zorgvrager in aanmerking komt voor onze werking of kunnen we u een gericht advies voor doorverwijzing geven.


Door bij aanmelding reeds met verwijzers en andere betrokken diensten te overleggen willen we sneller komen tot een meer gerichte vraag.


We organiseren 3 inbelmomenten per week, nl.

  • Maandag 10u30-12u
  • Woensdag 10u30-12u
  • Donderdag 10u30-12u


Het is een testfase die we tot één team in één vestiging beperken. Bij een positieve ervaring willen we deze vorm van instromen uitbreiden naar de andere vestigingen. 

Een nieuwe instroomprocedure kadert in een bredere oefening om het  instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid van CGG Mandel & Leie onder de loep te nemen. In een eerste fase richten we ons dus op de instroom.

We begrijpen dat dit enig ongemak met zich meebrengt. Indien u hier nog vragen rond hebt, of verduidelijking rond wil, kan u steeds contact opnemen met Tine Vandenbroucke (doelgroepcoördinator volwassenwerking CGG Mandel & Leie) of An Peters (teamcoördinator volwassenteam Kortrijk) op het nummer 056/230023.


Meer nieuws