Over ons

Het CGG Mandel en Leie is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dat gespecialiseerde, ambulante hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen, senioren  en aan hun gezinnen of aan hun omgeving. “Ambulant” houdt in dat men er, volgens afspraak, op gesprek kan komen, maar er niet kan verblijven. De kernopdracht van deze gespecialiseerde dienst is bij een vermoeden of aanwezigheid van een psychische problematiek de nodige hulp en omkadering te bieden.  Daarom is het belangrijk om er eerst met een huisarts of andere hulpverlener in jouw omgeving over te spreken. Samen bepaal je of je specialistische hulp nodig hebt.

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is een ambulante  dienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen en kinderen met psychische problemen. Daarnaast wordt er ook meegewerkt aan preventieve activiteiten en aan vorming van andere hulpverleners.  CGG Mandel en Leie  is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Het CGG heeft verschillende vestigingen en multidisciplinaire teams met eigen specifieke doelgroepen. De verschillende teams werken relatief autonoom, maar vanuit eenzelfde basisvisie. Zowel de psychiatrische, de psychologische als de maatschappelijke functie is vertegenwoordigd.

expertise
samenwerking
betrokkenheid
gedrevenheid

Organigram