Tevredenheidsmeting 2018: resultaten

In maart 2018 deden we een tevredenheidsmeting bij onze cliënten. We willen deze resultaten ook aan jullie terugkoppelen.

We keken eerst naar de algemene resultaten. Deze informatie kunnen jullie hieronder lezen. Momenteel bekijken we ook de feedback die jullie neerschreven op de vragenlijsten. Daar zullen we later over communiceren.

Algemeen waren jullie tevreden over onze medewerkers.

We bevroegen jullie over het onthaal, het eerste gesprek en over de begeleiding.
Jullie hadden algemeen het gevoel dat onze medewerkers luisterden, voldoende veilig aanvoelden en voldoende duidelijke informatie gaven.

Een groot deel van jullie was tevreden over ons centrum.
Jullie zouden terugkomen als het nodig is en ons centrum aan anderen aanraden.

Er zijn een aantal algemene verbeterpunten:

  • Jullie vinden dat onze wachtzaal en sommige burelen beter ingericht kunnen worden. We zullen per vestiging kijken naar jullie suggesties wat we hierin eventueel kunnen veranderen.
  • Een deel van jullie weet niet goed waar je buiten de kantooruren terecht kan in geval van nood. In de meeste vestigingen hangt een affiche van tele-onthaal en de zelfmoordlijn. De huisarts blijft ook een belangrijke aanspreekpersoon op moeilijke momenten.  Ook op de website verwijzen we daar naar. Mogelijk moeten we die informatie meer zichtbaar maken.
    We  bekijken zeker jullie feedback om te weten wat jullie noden in die context zijn.
  • De belangrijkste ontevredenheid gaat over de wachttijd. Hier hebben we veel begrip voor. Het is zowel voor het beleid als de therapeuten van ons CGG moeilijk om te merken dat mensen zo lang moeten wachten op hulp. We bekijken wat we kunnen verbeteren. Toch botsen we hier op onze beperkingen. Het aantal mensen dat begeleiding vraagt is veel hoger dan onze middelen toelaat. De vraag naar begeleiding is de laatste jaren in sommige teams sterk toegenomen. Ons budget voor onze vaste werking is echter al jaren dezelfde.

Nogmaals bedankt voor jullie medewerking.
Wij vinden uw mening als cliënt over ons centrum belangrijk!