Privacy

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  (verder afgekort als cgg) Mandel en Leie vzw hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Het centrum handelt in overeenstemming  met de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensverwerking  (of GDPR) betreffende de verwerking van persoonsgegevens, alsook conform de wetgeving op vlak van beroepsgeheim.

 

Privacybeleid van het CGG Mandel en Leie vzw

• De persoonlijke gegevens worden tijdens de contacten met het onthaal en het begeleidingsteam enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde zorg te verstrekken.

• De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, tenzij u ons hiervoor toestemming gaf (bijvoorbeeld in overleg met de verwijzer).

• Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie vzw verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen in het elektronisch medisch dossier om een maximale beveiliging te waarborgen.

• U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan deze op juistheid controleren. Onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens kan u steeds doen verbeteren. Wij raden aan hierover eerst met uw hulpverlener in gesprek te gaan. Indien dit voor u niet lukt, kan u contact opnemen met de directie om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

• De overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) vraagt ons een aantal algemene persoonsgegevens te registreren, net zoals ze dat aan andere gezondheidsdiensten vraagt. Het doel hiervan is louter epidemiologisch. Dit wil zeggen dat zij een beeld wil krijgen hoeveel mensen in begeleiding zijn, voor welke problematieken, met welke arbeidssituatie, met welke sociale situatie, … Uw persoonsgegevens worden enkel in een gecodeerde vorm doorgestuurd, wat wil zeggen dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.   Deze gegevens worden door de ontvangers en verwerkers niet gebruikt met het oog op directe marketing.

 

Privacybeleid en de website

• De meeste informatie op of via de website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens  moeten worden verstrekt. Indien de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd zullen de gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (of GDPR).

• De website van het CGG  Mandel en Leie slaat enkel functionele cookies op. Dit zijn de cookies die nodig zijn om de vlotte werking van de website te garanderen.  Een cookie is een klein tekstbestand dat elke website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.